obchodní podmínky

Obchodní podmínky


Všeobecné podmínky

Prosím, pozorně si přečtěte naše obchodní podmínky před tím než si budete objednávat zboží z této stránky nebo před tím než budete využívat naše online služby. Tyto podmínky jsou légální domluva mezi Authentic Soul a vámi jako zákazníkem. 

Objednávka je jednostranný právní úkon odběratele (kupujícího) adresovaný dodavateli. Jedná se o návrh kupní smlouvy. Sestavením a odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami dodavatele a že s nimi souhlasí. Zároveň vyslovuje souhlas s archivováním svých osobních dat a informací o učiněných objednávkách.  Všechny přijaté objednávky jsou považovány za závazné.

Tato webová stránka vužívá jako doménu  www.asgreenbeauty.com ('stránka”), která je vlastněna a spravována Authentic Soul (UK). 

Autorská práva a chráněný název
Obsah této stránky včetně všech informací, textu, grafiky, názy, loga, obchodní značky, designu, softwaru a reklamy jsou v plném vlastnictví Authentic Soul (UK) nebo alternativního vlastníka - všechny tyto předměty jsou chráněny autorským právem nebo jiným legálním zákonem vztahující se na osobní vlastnictví pokud není stanoveno jinak.  Na tyto stránky můžete získat přístup přes počítač nebo jiné elektronické zařízení a vytisknout informace pro osobní a nekomerční použití. Jakékoliv jiné použití, kopírování, reprodukce náležitostí např. Authentic Soul logo, obchodní značka nebo jiné informace (včetně obrázků, obsahu, designu na této stránce) je zakázáné pokud není uvedeno jinak. Je striktně zakázáno používat stránku pro účely, který by byly v nesouladu se zákonem nebo které by ohrožovaly vlastníka.

Zodpovědnost
Děláme vše pro to, aby tyto stránky byly dostupné a aby obsahovaly jen pravdivé informace. Neneseme však žádnou zodpovědnost za typografické chyby nebo opomenuté fakta. Užívání této stránky je tak na vlastní zopodvědnost. Všechny údaje na této stránce jsou všeobecného charakteru a nenahrazují nebo nereprezentují rady lékaře nebo zdravotníků pro individuální případy. Prosim, konzultuje užívání a dávkování těchto produktů s naším týmem farmaceutů před tím než začnete na zelené potraviny spoléhat.

Při užívání této stráky souhlasíte s tím, že nejsme zopovědni za žádných okolostí za a) zdlouhavé přihlášení nebo jeho přerušení b) viry ve vašem systému, selhání vašeho PC, nebo závady, které naskytnou při připojení nebo použíání této stránky včetně přihlašování na odkazy třetích stran c) veškeré opomenutí v obsahu nebo d) události které nemůžeme předpovídat a kontrolovat.

Také souhlasíte, že budete chránit a nebudete nijak poškozovat nějakého z členů Authentic Soul týmu a nebudete vymáhat náklady, povinnosti, poplatky, ztráty, které naskytnout a) při používání této stránky b) při nedodržení některé z podmínek naší společnosti nebo některých zákonů třetích stran c) při poškození nás nebo některé s třetích stran kvůli vaší nedbalosti. Za všechny tyto přestupky berete zodpovědnost a máme nárok jako společnost na případné odškodné.

Registrace a ochrana osobních údajů
Při registraci a aktivaci vašeho zákaznického účtu nám budete poskytovat osobní informace jako např. Jméno, email adresu nebo heslo. Všechny tyto údaje budou použity v souladu s 'Prohlášením o ochraně osobních údajů”. Při vytvoření vašeho uživatelského učtu musíte souhlasit a dodržovat podmínky této stránky.

Měli byste vzít na vědomí jak můžeme osobní informace získávat a oprávnit nás jejich používání v souladu s 'Prohlášením o ochraně osobních údajů”. Požadujeme, abyste poskytovali pouze správné a kompletní informace (jméno, adresa a jiné požadované údaje), které jsou nutné k objednávce nebo registraci. Tímto také souhlasíte že nebudete uvádět nesprávné, klamné nebo zavádějící informace, které by nás mohli poškodit. Pro více informací si prosim přečtěte Prohlášení o ochraně osobních údajů”.

Porušení našich obchodních podmínek
Pokud dojde k porušení našich podmínek, rezervujeme si tak právo vám dočasně nebo neomezeně zamezit přístup na určitou sekci nebo na celé stránky a na váš zákaznický účet bez jakéhokoliv varování. 

Souhlas k zasílání informačních emailů
Při objednání produktů nebo registraci na stránkách souhlasíte se zasíláním novinek prostřednictvím emailu. Pokud zrušíté přijímání našich emailů, budete tímto odebráni z naší databáze, ale váš zákaznický účet zůstane aktivní. 

Produkty a objednávky
Všechny objednávky, které vytvoříme musíme nejdříve akceptovat ke zpracování. Pokud neakceptujeme vaši objednávku, vrátíme vám peníze jakmile to bude možné způsobem kterým jste finance převedli. Všechny produkty a vzorky slouží k osobnímu užití a nesmějí být přeprodávány dále.

Reklamace zboží
V případě reklamace je nutné nám produkt v originálním obalu bez zbytečného odkladu doručit společně s kopií dokladu o nákupu reklamovaného výrobku (eventuálně s dokladem o zaplacení produktu). Následně bude reklamovaný produkt posouzen a na základě toho vám bude vydáno vyjádření o uznání či zamítnutí reklamace.
Prosím kontaktujte nás před tím než budete chtí výrobek reklamovat.

Vrácení a výměna zboží
Celý proces se řeší individuálně podle situace, záleží na domluvě dodavatele s odběratelem a s řešením musí souhlasit obě strany. Po vrácení zboží dodavateli obdrží odběratel zpět zaplacené peníze, nebo nový výrobek s vyhovujícími parametry.Při procesu vrácení či výměny zboží musí být dodrženy následující podmínky: zboží musí být vráceno v původním obalu, nesmít být poškozeno a ke zboží musí být přiložena kopie zaslané faktury.
Do balíku s vraceným zbožím je nutné přiložit list s informací, že se jedná o reklamaci, vrácení či výměnu zboží. Při vracení zboží na tento list odběratel napíše i číslo bankovního účtu, na který má být poukázána platba za vrácené zboží. Částka za poštovné se nevrací.
Prosím kontaktujte nás před tím než budete chtí výrobek vrátit. 

Daně a povinnoti k dané zemi
Daně a všechny povinnosti jsou kalkulovány a dodržovány podle destinace, kterou jste zvolili při odeslání. Prosím, vyberte destinaci, která se vám ukáže v seznamu při odeslání. V posledním kroku máte možnost vidět detaily objednávky. 

ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů