klinické studie

Klinické studie

Byly účinky zeleného ječmene a chlorelly vědecky prokázány?

Zelené potraviny neboli superfood jsou spojovány s mnoha superlativy a někdy nám připadá, že jsou jejich účinky až nadpřirozené. To v nás vyvolá skepticismus a začneme k tématu přistupovat mírně nejistě. I když existuje mnoho odborných studií a klinických výzkumů vysvětlující jejich přínos, v praxi vidíme širokou škálu účinků, pro které nemáme žádné odborné vysvětlení.  Pojďme se tedy podívat jaký je vztah vědy k zeleným potravinám.

mikroskop

Příznivé účinky chlorelly pyrenoidosa byly prokázány ve více než 7000 odborných studiích a další stále přibývají. Šťáva ze zeleného ječmene přilákala v minulém století pozornost mnoha lékařů a vědců a je považována za nejpřínosnější funkční potravinu v prevenci a léčbě civilizačních nemocí.

Klinické studie můžete najít při vyhledání klíčových slov: chlorella nebo green barely v databázi PubMed nebo Google Scholar

Společnost GreenWays taktéž vydala Sborník odborných studií v roce 2014, který je dostupný na e-shopu GW nebo u poradců GW. Odborné články a naučné materiály vytvořila společnost ve spolupráci s výzkumnými týmy z ČR, Slovenska a Polska. Zároveň společnost GW podporují profesionálové z různých oblastí zdravotnictví, kteří se pravidelně podílejí na zpracování odborných témat.

ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů